Posnet fiscal printer error code 40

Elzab & nbsp; skatteskrivare är verktyg som används i lager. De ser vinster från detaljhandelsförsäljning av produkter. Behandlingen av denna skrivare går vidare med att reglera inkomstskatt och moms. Godkännande krävs för att använda som avsett för den här skrivaren. En ekonomisk skrivare kan inte tjäna utan att ansluta till en dator, detta värde skiljer det från ett kassaapparat. Den överväger också uppgiften att registrera kvitton på datorn också att utfärda dem.

Ling Fluent

Denna skrivare använder oftast RS-232- och USB-anslutningar. Inget program med godkännande önskas använda skrivaren. Det är billigt på & nbsp; skrivartillverkarens webbplats. För närvarande använder skattemässiga skrivarmodeller som är godkända för vinst i vårt land RS-232-porten som en viktig kommunikationsport. Däremot är USB-portar inställda i ett sådant tillvägagångssätt att de säkert kommer att vara i driftordning som virtuella seriella portar. Leverantörer som & nbsp; använder en skattemässig skrivare tycker det är för viktigt att slutföra en daglig finansiell rapport. Denna rapport är registrerad i skrivarens icke-raderbara skatteminne. Skatteskrivaren överväger uppgiften att skriva ut skatteintäkter för dem som bedriver verksamhet och på en kontrollrulle. Kopior av rullar är data för arkivering. Efter försäljning av produkten måste kvittot tillhandahållas kunden. Kopior av skatterullar ska skyddas i 5 år av en kvinna som erbjuder en produkt. Det är fortfarande möjligt att lagra kopior av dokument placerade i ett elektroniskt perspektiv på en dator. Den ekonomiska skrivaren är ganska enkel att använda. I skrivarlådan finns en instruktion som den innehåller för att illustrera en person när han ska använda den. Nackdelen med finansiella skrivare är det nuvarande faktumet att tryckta kvitton inte är i gott skick, eftersom efter en kort tid tvättas de med tryckta brev. I enlighet med förordningen från finansministeren av den 14 mars 2013 (Journal of Laws, punkt 363 om kassaregister är det nödvändigt att utföra tekniska inspektioner av finansiella apparater minst vartannat år. Momsbetalare kan ansöka om hjälp för en finansiell skrivare.