Explosionssakra klasser

Explosionsskydd är ett explosionsskydd som är en av de viktigaste aktiviteterna på ytor som riskerar en sådan explosion. Vid utformningen av lämpligt förebyggande av antändning eller brandutbrott bör en lämplig metod för säkerhet mot explosion utvecklas. Dessa lösningar kommer främst att användas i alla områden med risk för brand.

Samtidigt kommer dessa organismer att riktas varhelst det finns explosivt damm i sektorn. Explosionsdämpningsfaktorn bygger till stor del på explosionsskyddssystemet. Denna process består huvudsakligen av att undersöka det första steget i explosionen. Tillämpa sedan åtgärden vars syfte är att kompensera för explosionen i en specifik enhet. Tack vare detta bär explosionen inte och förblir dämpad efter antändning. Allt detta gör att elden inte sprider sig. Skolan i fråga är ett av de vanligaste sätten att skydda mot en explosion, och när det gäller den nu är den skyddad mot dess effekter. Det minskar explosionsprodukter. Ämnen som cylindrar med släckmedel, tryckgivare, optiska sensorer, dammsensorer och styrcentra byggs i detta skede. Det andra steget är att lindra explosionen. Denna process består främst i att ta bort effekterna av explosionen utanför den skyddade enheten. Som ett resultat återgår trycket inuti enheten till en genomsnittlig nivå. Avlastningssystem inkluderar dekompressionspaneler, klaffar med en självstängande enhet och flamfritt lättnadssystem. Förra gången frånkopplar explosionen före skyddet. Det är därför en avstängningsenhet. Hans avsikt är främst att stänga rörledningarna eller kanalerna. Varför? Först av allt eftersom de två tidigare metoderna bara eliminerar effekterna av eld. Vissa resteffekter av en explosion kan emellertid komma genom rör och kanaler, vilket kan leda till sekundära explosioner, som blir alltmer skadliga i vinsten. Därför har även avstängningssystemet punktvis förebyggande av de redan nämnda sekundära explosionerna. Till exempel är det cylindrar med ett släckningselement, avstängningsventiler, avstängningsventiler, explosionsavstängningssystem, backflödesförebyggare plus samma.