Enlinjedispenser

Syftet med cellutmataren är att samla damm och löst material. Ämnen i fråga samlas mellan motstridiga filter, dammsamlare eller silo. Cellutmataren ger en mycket tät tätning av tankar. Detta beror på tankar som arbetar med helt olika atmosfärstryck. Cellutdelare ska vara tillverkade av rostfritt stål. Deras konstruktion är inte svårt, eftersom enheten placeras från karosseriet, rotorn och drivenheten.

Den enkla formen gör det sista att underhållsarbetet är minimalt. Användningen av dessa verktyg är ganska problemfri. De karakteristiska kännetecknen för celldispenser är framför allt att de tillåter dammbehållaren att vara mycket tätt stängd. Dessutom tillåter anordningen tryckavskiljning av installationen och mycket attraktiv dosering av materialet.Användningen av de beskrivna celldispensrarna är huvudsakligen bred. Man kan bland annat tala om den kemiska industrin, där cellutdelare kastas i pulverformiga och pulveriserade ämnen. Och inom träindustrin är cellutdelare bundna under insamling av träflis, sågspån och damm. Cellutdelare i livsmedelsindustrin ger möjlighet till volymdosering av granulerade, finfördelade och dammiga produkter. Andra tillämpningar av celldispenser gör att de kan göras bland annat som påsfilter, cykloner och silo.Funktionen för celldelaren är inte känslig. Löst material som kommer ut ur tanken genom utloppsöppningen översätts till celler mellan rotorbladen som en utloppsöppning.På grund av det faktum att det finns många typer av dispensrar och många metoder för dispensering på celler är deras användning kraftfull och ägnas åt implementeringen av många uppgifter.