Blackkassa

max-n.eu MaxatinMaxatin - Ett naturligt recept för att förbättra kvaliteten på sex för en man!

Den 1 januari 2015 ingick de underhåll av nya förordningar som avsevärt utökar omfattningen av personer som bedriver affärsverksamhet, vilket kommer att bero på de obligatoriska uppgifterna i kassan posnet bingo hs ej. Från sista början måste många enheter köpa kassaregister. Det finns därför en liten kostnad. Eftersom kassasystemer är väl medvetna om att köpare kommer att hitta köpare oavsett pris, är det troligt att de sänker priserna. Då kan man se att stora utgifter kännetecknas av att investeraren köper ett kassaapparat. Visste du emellertid att företagare som köper det för första gången kan skapa i början av kostnaden för att köpa ett kassaapparat?

I enlighet med art. 111 avsnitt 4 personer som skapar omsättning och betalar skatt på skattebeloppet kan dra av skatten de kostnader som har tagits för köp av varje kassa med 90% av dess pris, men högst 700 PLN.Vad gör du för att få en återbetalning av köp av kassaapparater? Skattebetalaren i den nuvarande anläggningen måste lämna in en skriftlig anmälan där han informerar om antalet köpta kassaapparater. De är bundna till chefen för det berörda skattekontoret. Det måste förberedas innan du registrerar föremålet som säljs i kassan. Kom ihåg att om vi överskrider den här tiden får vi ingen återbetalning, så håll ett öga på tid. Låt oss också ta uppfattningen att om vi bara har ett kassaregister, kräver vi inte att det skapas på ett separat formulär - det räcker med att göra det på formuläret angående anmälan till installationsplatsen för kassaregistret. Så verkar antagligen uppenbart, men för att påminna dig om att grunden för återbetalning av pengar för köp av ett finansiellt kassaapparat kommer att vara ett kvitto (eller en ny köpssymbol. Låt oss hålla honom.Hur visar frågan om återbetalning av kassaköp för köpare för moms? Låt oss komma ihåg att mervärdesskattebetalarna är benägna att reglera köp av kassa bara i momsdeklarationen för den period då de började registrera försäljning på skattebeloppet. Momsskattebetalaren kan, när den beräknas i månatlig teknik, uppgå till 25% (men inte mycket än 175 PLN av den skatt som överförts på kontot, i den form då det finns ett överskott av den skatt som betalats över det förfallna. I en liknande situation kan en momsskattebetalare som betalar i kvartalssystemet skapa 50% av det belopp som ska betalas för handel, även om inte mycket än 350 PLN.